Економска школа Бијељина

26.06.2017.год. у 9,00 час.

1. Економија и менаџмент
- Максимовић Дивна – предсједник
- Андрић Даница – испитивач
- Сворцан Свјетлана – члан

27.06.2017.год. у 9,00 час.

1. Књиговодство
- Ристић Зорица – предсједник
- Тодоровић Видосав – испитивач
- Савић Слађана – члан

2. Статистика
- Текић Слободанка – предсједник
- Матић Дијана – испитивач
- Милидраг Радосав – члан

3. Изборни предмет економија
- Марковић Нада – предсједник
- Чучак Милена – испитивач
- Јанковић Далиборка - члан

19.06.2017.год. (понедељак)

1. Економија - од 8,00 – 9,30 час.
2. Књиговодство - од 9,45 – 11,15 час.
3. Статистика - од 9,45 – 11,15 час.
4. Менаџмент - од 9,45 – 11,15 час.
6. Изборни предмет - од 9,45 – 11,15 час.

20.06.2017.год. (уторак)

1. Економија - од 8,00 – 9,30 час.
2. Књиговодство - од 9,45 – 11,15 час.
3. Статистика - од 9,45 – 11,15 час.
4. Менаџмент - од 9,45 – 11,15 час.
6. Изборни предмет - од 9,45 – 11,15 час.

21.06.2017.год. (сриједа)

1. Економија - од 8,00 – 9,30 час.
2. Књиговодство - од 9,45 – 11,15 час.
3. Статистика - од 9,45 – 11,15 час.
4. Менаџмент - од 9,45 – 11,15 час.
6. Изборни предмет - од 9,45 – 11,15 час.

22.06.2017.год. (четвртак)

1. Економија - од 8,00 – 9,30 час.
2. Књиговодство - од 9,45 – 11,15 час.
3. Статистика - од 9,45 – 11,15 час.
4. Менаџмент - од 9,45 – 11,15 час.
6. Изборни предмет - од 9,45 – 11,15 час.

23.06.2017.год. (петак)

1. Економија - од 8,00 – 9,30 час.
2. Књиговодство - од 9,45 – 11,15 час.
3. Статистика - од 9,45 – 11,15 час.
4. Менаџмент - од 9,45 – 11,15 час.
6. Изборни предмет - од 9,45 – 11,15 час.

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ 60 И ВИШЕ БОДОВА                                           ЈЕ ДАНА 12.06.2017. и 13.06.2017. год од 8 - 12 сати

ДОКУМЕНТА СЕ ПРЕДАЈУ ЗА:

- ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР - 52 ученика

- ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР - 26 ученика

- БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР - 26 ученика

- ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР - 26 ученика

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  1. ПРИЈАВА ЗА УПИС ( попуњава се приликом пријављивања у школу )
  2. ОРГИНАЛНО СВЈЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, ОДНОСНО НОСТРИФИКОВАНО СВЈЕДОЧАНСТВО ИЛИ ПОТВРДА О ПОДНЕСЕНОМ ЗАХТЈЕВУ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ
  3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  4. ДИПЛОМА ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ'', ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЈЕХ ИЗ ПРЕДМЕТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАНИМАЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ, ДИПЛОМА ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО, ДРУГО И ТРЕЋЕ МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
  5. КОВЕРТА АДРЕСИРАНА СА ИМЕНОМ, ПРЕЗИМЕНОМ И ТАЧНОМ АДРЕСОМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ НА КОНКУРС

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у четвртак 15.06.2017.године до 10 сати на огласној табли Школе.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УЧЕНИКЕ  КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОД 6О БОДОВА   ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК, 19.06.2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ У СРИЈЕДУ, 21.06. 2017. ГОДИНЕ, ОД 8-12 САТИ.

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у петак 23.06.2017.године до 10 сати на огласној табли Школе.

 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ У ЈУЛСКОМ УПИСНОМ РОКУ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК, 03.07.2017. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ У СРИЈЕДУ 05.07.2017. ГОДИНЕ, ОД 8-12 САТИ.

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у петак 07.07.2017.године до 10 сати на огласној табли Школе.

Од понедјељка 10.07.2017. године до петка 14.07.2017. године, кандитати који нису задовољили услове конкурса уписују се у школе гдје има слободног мјеста.

ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС:

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА:

-Спски језик

-Страни језик

-Математика

-Историја

-Географија

 

  СРПСКИ ЈЕЗИК

 

1. Тања Лакић – предсједник – испитивач

2. Саша Стокић – испитивач- предсједник

3. Александра Томић – члан

 Замјеници

1. Игор Калајџија – замјеник предсједника

2. Боро Станић – замјеник испитивач

3. Слађана Бобар – замјеник члана

  УСМЕНА ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

 I  КОМИСИЈА (05.и 06.06.2017.)

1. Драгана Лаловић  - предсједник

2. Даница Андрић  - испитивач

3. Ивана Бабић  -  члан

 Замјеници

1. Нада Марковић – замјеник предсједника

2. Зорица Ристић – замјеник испитивача

3. Радосав Милидраг – замјеник члана

 II  КОМИСИЈА (05.и 06.06.2017.) 

                                     
1. Милка Вукојевић – предсједник испитивач              
2. Бранкица Јокановић  – испитивач – предсједник    
3. Александра Јовић   – члан- испитивач

 Замјеници
1.Милкица Петровић – замј.предс.
2. Велимир Чучак  – замј.испи.
3. Бранкица Његуш – замј.чла

 III КОМИСИЈА  (05.06.2017.)  

                                                      
1. Милена Чучак  – предсједник – испитивач              
2. Тања Вујић – испитивач – предсједник                    
3. Далиборка Јанковић – члан

 Замјеници
1. Александра Ћетковић – замј.пре.
2. Дијана Матић – замј.испитив.
3. Тања Танасковић – замј.члан

IV КОМИСИЈА   (05.06.2017.)

1. Дивна Максимовић – предсједник – испитивач
2. Слободанка Текић – испитивач – предсједник
3. Драгомир Лукић – члан

 

Замјеници

1. Видосав Тодоровић – замј.пред.
2. Анђелка Драгић – замј.испитив.
3. Тања Пантић – замј.члана

 V КОМИСИЈА   (05.06.2017.) 

     
1. Радмило Јосиповић – предсједник ,испитивач   
2. Дарко Стевановић – испитивач,предсједник      
3. Драган Лацкановић  – члан

 

Замјеници

1.Мирјана Ђурђић – замј.предс.
2. Славица Тодоровић – замј.испитив.
3. Миодраг Тодоровић – замј.члана

VI  КОМИСИЈА    (05.06.2017.)  

                                                                                                    
1. Биљана Миљановић – предсједник                      
2. Мирела Милић – испитивач                                                                      
3. Горан Радовановић – члан

Замјеници
1. Зорица Ристић – замј.предс
2. Анђелка Драгић – замј.испит.
3. Петра Ковачевић – замј.члана
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
I  МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО  (08. и 09.06.2017.год.)
1. Тања Вујић – предсједник                                                 
2. Дивна Максимовић  – испитивач                                      
3. Мирјана Ђурђић – члан
1. Драгана Лаловић – замј.предсједника
2. Даница Андрић – замј.испитивача
3. Слађана Савић – замј.члана
II  ИСТОРИЈА (09.06.2017.год.)
1. Небојша Травар  – предсједник                                       
2. Предраг Васић – испитивач                                             
3. Тања Танасковић – члан
1. Милан Вељко  – замј.предсједника
2. Радица Дринић – замј.испитивача
3. Игор Калајџија – замј.члана
III  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (08. и 09.06.2017.год.)
1. Бранкица Његуш  – предсједник                                     
2. Свјетлана Сворцан  – испитивач                                     
3. Зорица Ристић – члан
1. Елена Чучак – замј.предсједника
2. Мирјана Лазић – замј.испитивача
3. Далиборка Јанковић – замј.члана
IV  ИНФОРМАТИКА (08.06.2017.год.)
1. Александар Матић  – предсједник                                  
2. Горан Радовановић – испитивач                                     
3. Александра Ћетковић – члан
1. Јован Пухало – замј.предсједника
2. Јоцо Тешић – замј.испитивача
3. Слађана Бобар – замј.члана
V ПРАВО  (08.06.2017.год.)
1. Милка Вукојевић  – предсједник – испитивач             
2. Бранкица Јокановић – испитивач – предсједник         
3. Александра Јовић – члан-испитивач
1. Милкица Петровић – замј.предсједника
2. Велимир Чучак – замј.испитивача
3. Александра Томић – замјеник члана
VI КЊИГОВОДСТВО  (08.06.2017.год.)
1. Славица Тодоровић – предсједник                                
2. Видосав Тодоровић – испитивач                                   
3. Анђелка Драгић – члан
1. Слободанка Текић – замј.предсједника
2. Милена Чучак – змјен.испитивача
3. Драган Лацкановић – замј.члана
VII БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ  (08.06.2017.год.)
1. Дијана Матић – предсједник                                        
2. Мирела Милић – испитивач                                         
3. Саша Стокић – члан
1. Биљана Миљановић – замј.предсједника
2. Драгана Лаловић – замј.испитивача
3. Боро Станић – замј.члана
VIII  ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  (08.06.2017.год.)
1. Радмило Јосиповић – предсједник, испитивач          
2. Дарко Стевановић – испитивач, члан                         
3. Нада Марковић – члан
1. Ивана Бабић – замј.предсједника
3. Тања Лакић – замј.члана
2. Милена Чучак – замјеник испитивача

   

   02.06.2017.год. (петак)

Економија - 08 – 08,45 час.

                     I 1 уч.1,2              

                      I 2 уч. 3,4           

                     I 3 уч.8,9

                     I 4 уч. 10,11

                     I 5 уч. 5,6

Познавање робе - 11,45 – 12,30 час.

                     I 6 уч. 1,2

Књиговодство 9,00 – 10,30 час.

                 II 1 уч. 1,2      

                 II 2 уч.3,4    

                 II 3 уч.8,9       

                II 4 уч.10,11    

                II 5 уч. 5,6   

Познавање робе 11,45 – 12,30 час.

                II 6 уч.3,4   

Право – 10,45 – 11,30 час.

                  

                   III 1 уч. 1,2    

                  III 2 уч. 3,4        

                   III 3 уч. 8,9       

                  III 4 уч. 10,11

      

Банкарско пословање – 10,45 – 11,30 час.

                 III 5 уч. 5,6

Познавање робе 11,45 – 12,30 час.

                 III 6 уч. 8,9

   06.06.2017.год. (уторак)

Књиговодство – 08 – 09,30 час.

                     I 1 уч.1,2         

                     I 2 уч. 3,4            

                     I 3 уч.8,9        

                     I 4 уч. 10,11  

                     I 5 уч. 5,6   

Трговинско пословање –11,45 – 12,30 час.

                       I 6 – уч.1,2   

Економија – 09,45 – 10,30 час.

                     II 1 уч. 1,2    

                     II 2 уч.3,4      

                     II 3 уч.8,9     

                    II 4 уч.10,11

                     II 5 уч.5,6

Трговинско пословање– 11,45 – 12,30 час.

                   II 6 уч. 3,4

Монетарна економија и банкарство – 10,45 – 11,30 час.

                   III 1 уч. 1,2  

                   III 2 уч. 3,4    

                   III 3 уч. 8,9  

                    III 4 уч. 10,11

Статистика 10,45 – 11,30 час. 

                III 5 уч. 5,6

Трговинско пословање – 11,45 – 12,30 час.

                 III 6 уч. 8,9

   09.06.2017.год. (петак) – 8,00 – 8,45 час.
I 1 уч.1,2      - Право                               

 I 2 уч. 3,4     - Право                               

  I 5 уч.8,9      - Банкарско пословање          

 I 6 уч. 10,11 - Економика трговине
 II 1 уч. 1,2 - Право

 II 2 уч.3,4    - Право

 II 3 уч.8,9      - Монетарна економија и банкарство

 II 4 уч.10,11 - Монетарна економија и банкарство

 II 5 уч.5,6       - Банкарско пословање

                  

Економика трговине – 11,45 – 12,30 час.

  II 6 уч.1,2

Књиговодство 10,00 – 11,30 час.

III 1 уч. 1,2  

III 2 уч. 3,4    

III 3 уч. 8,9       

III 4 уч. 10,11  

III 5 уч. 5,6

Књиговодство – 11,45 – 13,15 час.   

                 III 6 уч. 3,4   

   12.06.2017.год. (понедјељак)

Економија – 09 – 9,45 час.

               II 6 уч.8,9

Економија – 08 – 8,45 час.

 III 1 уч. 1,2  

III 2 уч. 3,4    

III 3 уч. 8,9       

III 4 уч. 10,11  

III 6 уч. 5,6

14.06.2017.год. (сриједа)

Привредна математика – 08 – 8,45 час.

                   III 1 уч. 1,2  

                   III 2 уч. 3,4

                               

 

 

                                        

 


 

 

 

26.05.2017.год. Пријем пријава, докумената и матурских радова

 

 IV 1  у   10,00 час.    - уч.број 4

IV 2  у   14,00 час.    - каб.број 2

IV 3  у   15,00 час.    - уч.број 6

IV 4  у   10,00 час.    - уч.број 3

IV 5  у   10,00 час.    -  уч.број 2

01.06.2017.год. у 8,30 час. – Сједница Испитног одбора

 1.06.2017.год.  у 9,00 час. - Писмени рад  из српског језика

 05.06.2017.год. у 8,30 час. – Сједница Испитног одбора

 05.06. и 06.06.2017.год.  у 9,00 час. - Усмена одбрана  матурског рада

 и 9.06.2017.год. у 9,00 час. - Изборни предмет

 09.06.2017.год. у 11,30 час. – Наставничко вијеће

 16.06.2017.год. у 11,00 час. - Подјела диплома

   

Бијељина, 05.04.2017.год.

      Д и р е к т о р

      Душко Ђурић,проф.